Drempelbedrag vrijstellingsregeling kleine ondernemingen omhoog

Geplaatst op 18 februari 2014 in de categorie Consument

Wordt het nu 1 april 2014 of misschien 1 januari 2015? Het drempelbedrag van de vrijstellingsregeling voor BTW voor kleine ondernemingen gaat omhoog, maar per wanneer is nog maar de vraag.

Wie nu nog als kleine onderneming gekend staat bij de belastingdienst, kan genieten van een vrijstellingsregeling van de BTW als de omzet niet meer dan 5.580 euro bedraagt per kalenderjaar. Begin 2013 heeft België toestemming gekregen van de Europese Raad om deze drempel te verhogen naar 25.000 euro.

Wat houdt de regeling in?

De vrijstellingsregeling is een administratieve vereenvoudiging voor kleine ondernemingen. Zo hoeven zij geen btw aan te rekenen op verkoopfacturen. Er hoeft geen btw-aangifte ingevuld te worden, maar ze hebben ook geen aftrek van de btw op kosten en investeringen. Om van de regeling gebruik te mogen maken, moeten de ondernemingen wel in het bezit zijn van een ondernemingsnummer en BTW-nummer. Jaarlijks moet een btw-listing ingevuld worden, ofwel een lijst met de btw-nummers van de klanten. Ook moet de boekhouding (een overzicht van ontvangsten en de facturen) zeven jaar bewaard blijven. Tot slot zijn ze verplicht om op de factuur te vermelden dat ze vallen onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Hiervoor moet een speciale regel zijn toegevoegd op de factuur, namelijk: "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk".

Ingangsdatum

De datum wanneer de verhoging van het drempelbedrag zou ingaan was eerst 1 juli 2013, later werd dat 1 januari 2014. Deze datum is al geweest, dus wat is dan de nieuwe ingangsdatum? Wellicht dat het al op 1 juli 2014 kan ingaan of wordt het toch eerder 1 januari 2015. Hier is nog geen duidelijkheid over. Er gaan ook al geluiden dat het bedrag niet 25.000 euro gaat zijn, maar 'slechts' 15.000 euro.

Het zou handig zijn als elke belastingplichtinge en ondernemingen die nu al van de vrijstellingsregeling gebruik maken hier bericht over krijgen. Let wel op als je besluit om de wisselen. Als je eerder wel belastingplichtig was en je wilt nu van de vrijstellingsregeling gebruik maken, moet je als het ware je btw-nummer deactiveren. Het kan dan wel zijn dat er btw-herzieningen uitgevoerd worden op eerdere investeringen. Heb je geïnvesteerd in gebouwen, dan kun je deze doorgaans in 15 jaar 'afschrijven', voor andere investeringen is dit 5 jaar.  Door te wisselen van regeling, kunnen hier dus herzieningen op plaatsvinden.

In principe is het mogelijk om ieder  kalenderjaar weer te kiezen voor activering, dan wel deactivering van je btw-nummer. Je boekhouder kan je hierbij het best informeren wat voor jou het meest gunstig is.

Op de verschillende informatiesites van de overheid wordt nog altijd het bedrag van 5.580 euro genoemd als drempelbedrag. Er zijn geen berichten te vinden over uitstel van de invoering van de verhoging of welk bedrag het uiteindelijk gaat worden. Het zou voor de ondernemingen fijn zijn als hier snel duidelijkheid op komt. Vaak hebben kleine ondernemingen geen boekhouder die hen kan adviseren wat te doen en zijn ze op zichzelf aangewezen als het gaat om op de hoogte te blijven van alle regelgevingen.