ING België doet niet mee aan proef

Geplaatst op 11 april 2014 in de categorie Consument

De Nederlandse tak van de ING Bank wil dit jaar starten met een proefproject om met de betaalgegevens van klanten bedrijven advertenties op maat te laten maken. De bank weet immers waaraan de mensen hun geld aan uitgeven en waar ze dat doen. Volgens de ING is er geen inbreuk op de privacy en is de proef enkel in het voordeel van de klanten. 

Het zou alleen gaan om de betaalgegevens, die zijn immers erg belangrijk voor adverteerders. De klantengegevens zelf worden niet verkocht volgens ING. Voor ING zit er niet perse een vergoeding aan het beschikbaar stellen van de gegevens. Ze vinden het vooral een dienstverlening naar de klanten toe. De bank gaat zelf adverteerders actief benaderen om hen te vragen aanbiedingen te doen aan de ING-klanten.

ING zou overigens al langer verschillende data analyseren. Een bankbediende kan bijvoorbeeld zien voor hoeveel kinderen een klant kinderbijslag ontvangt en maar één kinderspaarrekening heeft. Op basis van die gegevens kan de bankbediende dan de klant contacteren om proberen over te halen om nog een spaarrekening te openen.

De proef zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat een tuincentrum wil weten wanneer een klant een flink bedrag uitgeeft aan tuinspullen. Het tuincentrum kan dan op het juiste moment een goede aanbieding doen aan de klant. ING zegt dat verschillende bedrijven al belangstelling hebben getoond voor deelname aan de proef.

Negatieve reacties

De consumenten en zelfs de politiek reageren negatief op het plan. Zo zou het in strijd zijn met de privacywetgeving. De gegevens die banken verzamelen mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. En dat zou dus niet voor deze proef gelden. Hoe kan een adverteerder immers de juiste aanbieding aan de juiste persoon doen zonder over klantgegevens te beschikken?  Een aantal regeringspartijen willen een debat hierover aan gaan. Ze vinden dat er een grens overschreden wordt. ING meldt dan weer dat er volgens hen geen probleem zou zijn omdat de bedrijven geen directe toegang tot de gegevens krijgen.

Een woordvoerder van de bank meldt dat de ING altijd de privacywetgeving zal respecteren. De proef wordt alleen gedaan met klanten die daar expliciet toestemming voor geven. Klanten zouden er op moeten vertrouwen dat uitsluitend ING gebruik maakt van hun persoonsgegevens.

Geen proef in België

Maar geen paniek. Uit navraag bij ING België blijkt dat de Belgische tak van ING niet van plan is het proefproject ook in ons land op te starten. Wel volgen ze de ontwikkelingen in Nederland op de voet. En uiteraard zijn de reacties van de consumenten en de politiek ook in België bekend.

ING Nederland is de eerste bank in Europa die het systeem van het beschikbaar stellen van betaalgegevens aan adverteerders wil toepassen. In de Verenigde Staten wordt dit al door een aantal banken gedaan.