Ervaringen met FOD Justitie

Een ervaring melden over FOD Justitie!

Over FOD Justitie

De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de bevolking staat. Hij is bevoegd voor problemen in uw gezinsleven, uw buurtbewoners en uw woning. Hij probeert ook steeds een oplossing op mensenmaat voor te stellen, het liefst in overleg met alle partijen.

Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht, dat wil zeggen dat er geen strafzaken gepleit worden. U kunt een vredegerecht vinden in elke gerechtelijk kanton: het zijn er 225 in totaal.

Klantendienst: 025/42.65.11
Telefoon: 025/42.65.11
Website: www.just.fgov.be

Nog geen score beschikbaar
Opgelet: FOD Justitie is hier niet actief
Is dit uw bedrijf?

COMPLIMENTEN

Er zijn nog geen complimenten gemeld.

PROBLEMEN

Vredegerecht westerlo

ik heb alle respect voor dhr.Carens,vrederechter.De ontvangst op de balie is een andere ervaring. uitspraken zoals:u kent er niets van...mevrouw weet het... om mij te negeren;een verzoeningspro...